Danh mục: Nhà ống 2 Tầng

các mẫu nhà phố 2 tầng đẹp,đa dạng phong cách thiết kế, tùy biến dễ dàng theo yêu cầu của chủ nhà

add_action('wp_head', 'robot_meta_subpage_fix', 1); function robot_meta_subpage_fix() { if(is_paged()) { $wpseo = WPSEO_Frontend::get_instance(); remove_action( 'wpseo_head', array( $wpseo, 'robots' ), 10 ); echo "", "\n"; } }