Tác giả: Quỳnh

Mạnh Quỳnh Sinh năm 1998 là kiến trúc sư làm việc tại Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nhà đẹp. Anh vừa thiết kế các mẫu nhà đẹp và là biên tập viên của Website vtkong.com.
add_action('wp_head', 'robot_meta_subpage_fix', 1); function robot_meta_subpage_fix() { if(is_paged()) { $wpseo = WPSEO_Frontend::get_instance(); remove_action( 'wpseo_head', array( $wpseo, 'robots' ), 10 ); echo "", "\n"; } }